VOUCHER KHÁCH HÀNG MỚI

Sau khi mua hàng lần đầu tại SIR với hóa đơn giá trị từ 2.000.000 VNĐ, quý khách sẽ nhận được tin nhắn SMS chứa 01 mã voucher có giá trị sử dụng 3.000.000 VNĐ cho đơn hàng tiếp theo tại SIR với điều kiện sử dụng bên dưới.

Địa điểm áp dụng:

Áp dụng khi mua hàng tại các chi nhánh của SIR Tailor ở Việt Nam

Điều kiện nhận voucher:

Khách hàng mới vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin cho nhân viên (Họ và tên, SĐT, ngày sinh, email)

Hóa đơn đầu tiên của quý khách tại SIR phải có giá trị từ 2.000.000 VNĐ trở lên

Điều kiện sử dụng:

Mã code có thời hạn sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày gửi tin nhắn

Áp dụng cho đơn hàng kế tiếp với giá trị hóa đơn từ 9.000.000 VNĐ trở lên

Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

Voucher chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất

Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác

Trong mọi trường hợp, quyết định của SIR Tailor là cuối cùng